onsdag 25 november 2009

Peter Settman och kvotering


Hittade den här intervjun med Peter Settman via networkingbloggen. Peter Settman är för kvotering. Så här resonerar han:

– Det finns inget annat. Jag har träffat för många män i ledande position som har alldeles för dålig kontakt med sin kvinnliga sida eller kvinnor överlag, vilket betyder att de aldrig kommer rösta in kvinnor i en styrelse om de inte tvingas till det.

– Jag är född -69, jag har mött många traditionella chefer som är över 50 som haft problem med kvinnor och de som är över 60 kan ha skitsvårt med kvinnor. Folk kommer att säga ”vad fan, ska du ta dig ton?” men ärligt talat: hur fort går förändringen? Det händer ju ingenting.

Ja, vad ska jag säga? Jag håller med. Det pågår redan en manlig kvotering i dag. Ibland måste man tvinga folk att öppna sina horisonter en aning - för allas bästa!

Ps. Om ni har tid, läs inlägget på networkingbloggen och kommentarerna under. Riktigt underhållande... Ds.

17 kommentarer:

KaosJenny sa...

Härligt, jajamän, manlig kvotering har pågått i många år och det görs fortfarande av gammal vana. Inom barnomsorg, skola och de flesta vårdyrken är det lättare för män att få jobb och de får också ofta högre lön för att de är just män. För några år sedan hade jag diskussionen med en killkompis, han hävdade att det finns yrken där man hellre anställer en kvinna men han hade inget exempel (jag kom på porrbranchen). Han skulle återkomma när han hade kommit på något exempel men än har det inte hänt ;-)

Rebecka Edgren Aldén sa...

Ja, modell- och porrbranschen... Och kanske förskolor, fast där kastar sig många över de få män som vill dit.

Anonym sa...

Ja, vad ska man säga. Jag blir nedslagen av kommentarerna. Så trångsynta människor är. Som om det som pågår med män är någon form av vetenskaplig sanning medan det som rör kvinnor är barmhärtighet.

Den förvånade pappan sa...

Det som jag blir trött på är att alltid försvara/förklara saker med biologi. (Jo, jag tror att det finns skillnader, men skillnaderna i uppfostran är så stora att de definitivt också påverkar). Med det sagt vill jag ändå säga att jag är emot kvotering.

Jag tror inte på konceptet och det kommer jag aldrig att göra.

En helt annat sak. Jag tittade på lönestatistik igår och såg att bland 60 - 40-talister var skillnaderna mellan lönen för kvinnor och män tämligen stor, men för 70 & 80 talister var skillnaderna betydligt mindre. Kunde inte utläsa om det var någon skillnad eller om skillnaderna bata var netydligt mindre.

Jag tror med andra ord att när 60-talisterna och äldre generationer försvinner från chefspositionerna kommer förhållandena bli bättre för alla på arbetsmarknaden. Inte vet jag om skillnaderna kommer att försvinna, framtiden får utvisa.

Men även med skillnader kommer jag aldrig tycka att kvotering är rätt väg att gå.

Stefan sa...

Kvotering är ett sällsynt uselt verktyg. Det gäller även kvotering av män till högskoleutbildningar etc.

1. Det kränker äganderätten.

2. Det stämplar människor i a- och b-lag och befäster änuu hårdare gruppidentiteter.

3. Det flyttar mer makt i samhället till politiker och byråkrater.

4. Det innebär i praktiken en form av diskriminering (på individnivån) då andra kriterier än personlig lämplighet ska tillämpas vid tillsättningar.

5. Det riskerar att få spridningseffekter till andra gruppidentiteter (t ex etnisk eller sexuell) och andra nivåer (t ex ledningsgrupper).

Ofta har de som likt Settman förespråkar kvotering med "det går för långsamt"-argument inte tänkt igenom effekterna riktigt ordentligt. En märklig omständighet är att kvoteringsivrare sällan avkrävs mer ingående förklaringar till sitt ställningstagande än just att "det går för långsamt". Jag skulle vilja höra Settman väga argument för och emot och komma till en slutsats baserat på detta.

Maria sa...

Stefan, jag instämmer helt. Det är mycket märkligt att förespråka, att individer skall diskrimineras.

När "andra kriterier än personlig lämplighet ska tillämpas vid tillsättningar", så sänker man oftast kvaliteten på den grupp, som man kvoterar till.

Folk drar sig för att kritisera någon inkvoterad person (oavsett varför vederbörande har blivit inkvoterad) nästan oavsett hur undermåligt vederbörande än presterar.

Någon som är inkvoterad (oavsett varför) han/hon får inte samma återkoppling, som de andra, eftersom kritik (närmast) rutinmässigt avfärdas som (fortsatt) diskriminering.

Stefan sa...

Jag skulle kunna lägga till en sjätte punkt. Det leder även till att personer som fått sina positioner helt på egna meriter ändå misstänks för att egentligen vara inkvoterade, vilket i sin tur leder till att dessa personer får lägre respekt i sin position än vad de annars skulle haft.

Lilla O sa...

Klart att vi har de bästa cheferna nu när vi inte kvoterar, eller? Klart att det finns en kvotering nu också, att säga något annat är väldigt naivt.

Anonym sa...

Lilla O, jag håller helt med. Det är klart att det också idag pågår en kvotering. Fast man kallar det för att man anställer utifrån erfarenhet och kunskaper. Och vi runtomkring har gått på det. Jag har själv flertalet exempel på hur mycket kompententa kvinnor från vikariat på chefsposter för att sedan vara tvungna att lämna dem i rekryteringsprocess till män med betydligt mer tveksam kunskap. Så sätt rätt namn på det som sker idag och låt det gälla för båda könen! Kvotering rakt över sas.

Maria sa...

Är Lilla O, Anonym, Kaos-Jenny osv omedvetna om, vad kvotera betyder?

Om man låter människor välja mellan öpplen och päron - och 75% väljer äpplen, medan endast 25% väljer päron - så har man inte "kvoterat" äpplen och päron.

Tinni Ernsjöö Rappe sa...

Maria - jag tror bestämt att det är du som inte har fattat.

Kim sa...

Ja Maria, det verkar inte som du förstått...

Stefan sa...

Jag tycker faktiskt det vore klädsamt om kvoteringsanhängarna kom med lite argument istället för nonsenspåståenden som "du har inte fattat". Låt höra nu, lite logiskt underbyggda argument för kvotering, utöver "det går för långsamt". Finns det överhuvudtaget?

Varför vill ni anhängare ge mer makt till politiker och byråkrater? Är det feminism? Det är ni som vill öka inslaget av reglering och lagstiftning, så jag tycker att det är ni som därför tar på er motiveringsskyldigheten. Så kom igen nu. Motivera.
Hur ser ni på kvotering utifrån rättvisa, jämställdhet, äganderätt? Hur vägar ni olika intressen mot varandra? Funderar ni överhuvudtaget på det? Eller är det bara "det går för långsamt" som betyder något?

Och jo, ni behöver faktiskt förklara era ståndpunkter. Ni behöver, precis som föeträdare för alla andra ideologier, hitta logiska och genomtänkta argument som backar upp era åsikter. Försök förstå det. "Det går för långsamt" är faktiskt inget argument. Det är ett subjektivt tyckande.

Anonym sa...

Fast Stefan: du har ju fått argument. Fast de inte är i en lista. Det handlar ju faktiskt om att det som pågår idag inte nödvändigtvis är baserat på en objektiv vetenskaplig sanning. Också idag påverkas människor av bilder i sina val. Av vad som är rätt och riktigt. Och jämställt, osv. Vi är vana vid att män är de som till största delen har makten. Och jag tror att vi baserar framtida val på vad som känns hemvant. Vilket missgynnar kompententa kvinnor - för ja. Det handlar om att kvotera med kompetens. Inte vem som helst. Våga satsa på kvinnor. Det gäller såväl kvinnor som män. Vi måste våga se att det finns kompententa kvinnor och inte motarbeta dem. Och nej. Jag tror inte att de kvinnor som finns i ledande postitioner på långa vägar motsvarar den kompetens som finns bland kvinnor på en gruppnivå. Antalet kvinnor i ledande postitioner motsvarar bara våra fördomar och okunskap och rädsla. Räcker det som argument?

Anonym sa...

Menar ju förståss: Jag tror inte att ANTALET kvinnor som finns i ledande postitioner på långa vägar motsvarar den kompetens som finns bland kvinnor på en gruppnivå.

Och ett tillägg: Det handlar inte bara om att kvotera upp kvinnor till toppen utan att låta dem komma fram öht. Våga satsa på dem från start, osv.

Maria sa...

Anonym skrev: "Det handlar ju faktiskt om att det som pågår idag inte nödvändigtvis är baserat på en objektiv vetenskaplig sanning."

Varför skulle det vara ett argument för att STATEN skall ingripa? Varför är det önskvärt, att flytta mer makt i samhället till politiker och byråkrater, om människors handlade inte är "baserat på en objektiv vetenskaplig sanning"?

Underförstått i Anonyms resonemang ligger antagandet, att om något inte är "baserat på en objektiv vetenskaplig sanning", så bör staten ingripa - oavsett vad det gäller.

Är det verkligen en generell princip? Bör staten alltid ingripa, när människors handlande ej "är "baserat på en objektiv vetenskaplig sanning"?

Det finns isf mycket som knappast är "baserat på en objektiv vetenskaplig sanning".

Partnerval till exempel.

Bör staten ingripa även där? Om inte - varför inte?

Stefan sa...

Anonym. Ja, du har rätt. Det där är ett argument. Det bygger på att människor i allmänhet
är så styrda av normer att de inte inser sitt eget bästa, och tar beslut baserat på detta.
Därför är deras beslut mindre värda, och det blir ett motiv för att en mer "upplyst" elit
ska ta besluten i deras ställe, och försöker tänka ut vad besluten hade blivit om normerna inte funnits. I praktiken handlar det om att centralisera makt.