torsdag 12 november 2009

Hillevi - igen

Jag måste hålla med en del av er som kommenterat angående Hillevi Wahls krönika. Den känns ganska oigenomtänkt tycker jag. Att ställa så stora grupper som "invandrare" och "svenskar" mot varandra och påstå att den ena är vital och den andra musgrå känns unket. Vi och dom, liksom. Även om man fattar att Hillevi menar väl.

Det påminner mig om ett resonemang man ofta hör när det kommer till frågan om att vi måste få fler kvinnliga chefer: nämligen påståendet att kvinnor skulle stå för ett annorlunda och bättre chefsskap, "bidra med kvinnliga synvinklar på problem". Argument som bara delar upp oss ännu mer.

För mig räcker det med att vi inte diskriminerar varandra, vare sig om vi kommer från andra länder eller tillhör olika kön.

3 kommentarer:

Hanna sa...

Precis.

När jag utbildade mig till lärare hade vi en del (alldeles för få) diskussioner om genus. Vad många då tyckte var en bra lösning var att dela upp eleverna i pojk- och flickgrupper i t.ex. fotbollsträning. Detta för att flickorna skulle få träna på att göra mål och pojkarna på att passa.

Jag ansåg att detta var ett urbota dumt förslag- För vad är det man säger då: Jo, att flickor är si och pojkar så. Flickor kan inte göra mål och pojkar kan inte passa. Precis det tänk vi vill
komma ifrån.

Varför inte dela upp grupper utifrån vad varje individ behöver öva på OAVSETT kön?

Känner att jag kunde ha formulerat detta bättre, men jag är trött, så trött.

Anonym sa...

Huvudet på spiken!

Varför kan vi inte bara behandla varandra som människor? Varför måste vi blanda in kön i allting jämt? Skälet till att 50 procent av cheferna behöver vara kvinnor är att annars missar vi (statistiskt sett) en mängd chefsbegåvningar i form av kvinnor som inte får bli chefer. Dessutom släpper vi upp en massa undermåliga ledare på kvinnornas platser. Ja, jag för ett teoretiskt resonemang, men jag är ändå helt allvarlig.

Låt mig vara människa

Linda Awerstedt sa...

Kvinnor behövs som chefer därför att:
- kvinnor ska ha samma makt som män i allmänhet
- kvinnor ska ha samma löner som män i allmänhet.

Kvinnor ska också vara chefer därför att:
- kvinnor har annan kompetens än män, vilket inte är detsamma som att kvinnor biologiskt sett har andra egenskaper.

T.ex.
17 % av bolagsstyrelseledamöter i stora bolag är kvinnor.
För att bli ledamot krävs i princip att man har varit VD.
1 % av bolagsVDar är kvinnor.
Om man hade följt förslaget i Ds 2006:11 och könskvoterat styrelser hade alltså kraven för att sitta i boagsstyrelse behövts breddats till andra kompetensområden. Bra även för män!

Plus att styrelser med större variation av kön, ålder, bakgrund och etnicitet enligt forskning leder till ett öppnare klimat där man diskuterar igenom saker ch vågar ha fler olika åsikter, vilket kan antas resultera i att de beslut som fattas är bättre underbyggda.

Skulle du säga att det inte spelar någon roll hur könsfördelningen ser ut i riksdag och regering? Att det viktiga är vilken politik de driver? Det tror jag knappast...