fredag 6 november 2009

Psykologerna reagerar

Apropå gårdagens tv-debatt om barn i media. Så här skriver Psykologtidningen i dag (mycket bra!):

”Mycket anmärkningsvärt att exponera barn på det här sättet”

Kritiken mot SVTs serie Ett fall för Louise är växer. Rädda barnens psykolog Åsa Landberg reagerar på exponeringen av barn. Liksom Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin:

-Det är mycket anmärkningsvärt och oprofessionellt att exponera barn i massmedia på det här sättet, säger Lars Ahlin.

– SVT har förmodligen ett vällovligt syfte att upplysa och avdramatisera skammen kring att ha problem av psykologisk karaktär. Psykologförbundet ser positivt på att visa för en större publik hur psykologisk kunskap kan komma till nytta för föräldrar och barn. Men. Det är mycket anmärkningsvärt och oprofessionellt att exponera barn i massmedia på det här sättet, säger Lars Ahlin och fortsätter:

– Det finns stor risk att barnen, som exponeras i de här programmen, far illa på olika sätt - såväl i det korta som i det längre perspektivet. Det finns ju redan i denna programserie uppenbarligen föräldrar och barn som djupt ångrat att de ställde upp.

Lars Ahlin påpekar att Louise Hallin, som är psykoterapeut i programmet, inte är psykolog. Därmed omfattas hon heller inte av Yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

I likhet med Rädda barnens psykolog Åsa Landberg anser Lars Ahlin att man ska skydda barnen genom att anonymisera dem i sådana här sammanhang.

– Allt det positiva med syftet att avdramatisera och se nyttan av psykologisk kompetens i form av analys, utredning och behandling – borde man lösa genom att använda skådespelare, säger Lars Ahlin.

Jag säger bara: Bullen! Kommer ni ihåg? "Och som vanligt är det inte flickan i filmen som har skrivit brevet."

1 kommentar:

annalin sa...

Ja, den meningen la väl Bullen alltid till enbart för att skydda skådespelaren.

Som om de hade frågat henne/honom först: - Det är väl inte du som har skrivit brevet, eller hur?