torsdag 3 december 2009

Individ vs struktur igen

"Samhället ger hela tiden tusen skäl till att göra ojämställda val, som att män inte ska vara föräldralediga lika mycket som kvinnor. Därför är vår tro på att vi kan göra egna fria val så bedräglig. Den enskilda människan är alltid mindre än de strukturer som omger henne."

Detta är ett av alla citat som hänger på min anslagstavla ovanför skrivbordet. Det är Maria Sveland som sagt det, det är saxat ur en artikel i Nerikes Allehanda, och det är bra men värt att fundera vidare på. I synnerhet slutet som jag tycker stämmer men samtidigt: vi tillsammans gör ju stukturerna.
Vad säger ni?

11 kommentarer:

Anonym sa...

Helt korrekt! Det är precis vad jag försöker säga i många sammanhang. Framförallt till dem som anser sig göra fria val. Sedan finns det ett annan aspekt på det också. Vi är individer, men vi behöver ingå i ett sammanhang. Och dessa två, individ - sammanhang, måste få samexistera.

Maria sa...

Varför begränsa det till val som rör föräldraledighet el. dyl?

Människor tar intryck av varandra och lär sig av varandra i de flesta situationer.

Stefan sa...

Bra exempel. Att den synen som Sveland ger uttryck för är så stark inom svensk feminism är faktiskt det helt avgörande skälet till att jag aldrig skulle kunna kalla mig för det. Och att jag associerar det så starkt till överhetstänkande och elitstyre.

Att hävda att människor i realiteten alltid är ofria, dvs oförmögna att ta ansvar för sina egna val därför att man är "fånge" hos strukturerna, och därför inte kan tänka riktigt klart (oberoende av strukturer) är ju detsamma som att ge ett carte blanche till alla byråkrater, lagstiftare och överhetsmänniskor att försöka styra andras liv.

För det kommer alltid att finnas dom som anser att "dom sett sanningen", har bättre överblick, mer kunskap eller i övrigt är bättre lämpade att bestämma vad som ska gälla för villkor även i andras liv.

Utifrån Svelands synsätt förstår jag att man kan argumentera för kvoteringar, förbud, inskränkningar och ökad statlig makt. Den individuella frihet man begränsar är ju trots allt endast en "skimär". Jag tycker det är ett mycket obehagligt synsätt på människan.

David sa...

"Den enskilda människan är alltid mindre än de strukturer som omger henne."

Det finns i denna mening ett problem. Hur förändras strukturer? Hur reproduceras de? Sveland utgår från ett Foucault-inspirerat synsätt som inte måste stå oemotsagt. Utan en teori om aktörskap går det inte att förklara strukturer, med mindre än att man antar att de faller ned från himlen.

Sveland vill förklara individen och grupper med strukturer. Men om vi vänder på det, och vill förklara strukturerna? Inte helle de är statiska, tidlösa eller oföränderliga.

Maria sa...

Stefan, du skriver: "Att hävda att människor i realiteten alltid är ofria, dvs oförmögna att ta ansvar för sina egna val därför att man är "fånge" hos strukturerna, och därför inte kan tänka riktigt klart (oberoende av strukturer) är ju detsamma som att ge ett carte blanche till alla byråkrater, lagstiftare och överhetsmänniskor att försöka styra andras liv."

VARFÖR skulle det vara detsamma som ett carte blanche?

Dagens s.k. feminister påstår frankt detta - att eftersom man påverkas och lär av andra människor - så bör alla beslut överlåtas till STATEN (politiker och byråkrater). Men de har aldrig motiverat varför.

Av retoriska skäl så har de s.k. feministerna döpts om andra människor (och summan av andra människors val) till "strukturer". :-D

Att människor tar intryck av varandra och lär sig av varandra i de flesta situationer, det låter ju inte särskilt alarmerande.

Att den enskilda lilla människan är fånge i (och fångad av) "strukturerna" - det låter däremot obestämt skrämmande och olämpligt. :-D

Stefan sa...

Maria. Javisst. Folk tar intryck av och lär av varandra. Ingen människa är en helt isolerad ö. Men de flesta har tillräckligt innanför pannbenet för att kunna analysera sin egen situation, identifiera olika alternativ, bedöma olika alternativ utefter deras konsekvenser, och välja de alternativ som tillfredställer de egna preferenserna.

Det här Sveland-tänket handlar ju däremot om att människors val alltid är ofria därför att man är ett "offer" för strukturerna. De preferenser man har är skapade inom en struktur så de är egentligen inte ens "verkliga" önskemål och när någon väljer ett handlingsalternativ så tror han/hon bara att det är ett fritt val, medan det i själva verket är strukturen/normen som satt ramarna. Valet är därmed i praktiken mindre värt, och det blir därför lättare att motivera att någon annan (staten, eliten) med bättre kunskap eller överblick bör ta beslutet åt dig.

Maria. Jag håller helt och hållet med dig om det sista. Feministernas tal om strukturer är en rationalisering av tillvaron från ett top-down perspektiv, istället för att se normer som något som från början skapas genom interaktion mellan fria individer.

Tinni Ernsjöö Rappe sa...

hjälp

Maria sa...

Stefan skriver: "Det här Sveland-tänket handlar ju däremot om att människors val alltid är ofria därför att man är ett "offer" för strukturerna. De preferenser man har är skapade inom en struktur så de är egentligen inte ens "verkliga" önskemål och när någon väljer ett handlingsalternativ så tror han/hon bara att det är ett fritt val, medan det i själva verket är strukturen/normen som satt ramarna. Valet är därmed i praktiken mindre värt, och det blir därför lättare att motivera att någon annan (staten, eliten) med bättre kunskap eller överblick bör ta beslutet åt dig."

Det kallas ju för statsfeminism.

När socialismens tankebygge inte längre framstod som ett trovärdigt argument för omfattande statliga ingripanden i samhället - så fanfar! stod feminismen redo med argument för omfattande statliga ingripanden i samhället och i privatlivet.

Alla utom de rättänkande har en "falsk medvetenhet", sa vänstern - därför bör staten bestämma och köra över folk.

Alla utom de rättänkande är fångade i (och av) "strukturerna", säger de s.k. feministerna - därför bör staten bestämma och köra över folk.

Same, same :-D

Rebecka Edgren Aldén sa...

Ingen hävdar att alla är ofria. Men jag ska ta några exempel hur verkligheten så kan vi diskutera hur "fritt" valet är.

De här citaten hör inte bara jag lite då och då, utan de citeras i varenda utredning eller rapport om fördelningen av föräldraledighet:

"Vi skulle jättegärna låta pappan vara hemma också, men vi har inte RÅD!"

"Vi skulle jättegärna låta pappan vara hemma också, men han har ett eget företag och han KAN bara inte vara borta."

"Min man har ett fast jobb och jag har mitt eget företag, han kan inte vara borta från jobbet, men jag styr ju själv i mitt företag, därför är det jag som är hemma. Hade det inte varit så hade vi gärna delat."

"Han kan inte vara hemma för han pluggar och har så låg SGI/ligger efter mig i karriären."

"Jag pluggar och han har fast jobb, därför är jag hemma, annars skulle vi förlora för mycket pengar."

Ja, ni kan ju avfärda det som dåliga ursäkter. Antingen är det dåliga ursäkter och de använder sin fria vilja att VÄLJA att låta mamman ta ut föräldraledigheten och inte pappan. Eller så tror de att de faktiskt inte kan/har råd.

Detta skulle jag kalla struktur - sättet att förklara sitt beteende, sina val.

Eller så vill inte papporna vara hemma med sina barn (fast de säger att de vill det). Och mammorna vill inte dela med sig av föräldraledigheten (fast de vill det).

Kanske är de så "ofria" att de inte törs erkänna det?

Och nä, strukterna är verkligen inte statiska! De förändras hela tiden. Genom lagstiftning och opinionen till exempel. Om de inte gjorde det skulle pappor aldrig byta blöjor till exempel. Och vi skulle fortfarande tycka att det är okej att slå våra barn. Det går att förändra människors sätt att se på världen. Det folk tycker är fullkomligt "normalt" eller "kvinnligt" och "manligt" eller "naturligt" i dag är det kanske inte i morgon. Vi är otroligt föränderliga och lättpåverkade. På gott och ont.

Maria sa...

Jaha Rebecka.. folk väljer hur de vill leva sina liv. De väljer dessutom att framställa sina val som självklara givet den situation som de befinner sig i.

Vad är problemet?

Man kan ju se dem som så fria, att "de inte törs erkänna det" :-D.

-----

Eftersom du (och andra likasinnande) är fast beslutna att påtvinga folk ett upplägg, som de flesta f.n. inte sympatiserar med - så väljer folk att säga tyyyyyvärr pga mina omständigheter så...

Och som du ser, så kan självfallet vilka omständigheter som helst åberopas :-D - pluggar, pluggar inte, egen firma kan användas för att motivera eller omöjliggöra frånvaro.

Det sorgliga är väl, att folk känner sig så hunsade av dig (och andra likasinnade), att de drar sig för att stå för sina egna preferenser.

Stefan sa...

Folk vet ju vad som är politiskt korrekt att säga om man blir uppringd av en opinionsundersökare eller dylikt. Att "vilja dela lika" på omhändertagande av en bebis är en politisk korrekt åsikt i dagens samhälle.

Det är nog så enkelt som att fler kvinnor än män prioriterar omhändertagande/umgänge med riktigt små barn. När barnen blir lite äldre tror jag däremot att det där jämnar ut sig.