torsdag 5 februari 2009

Engagerade föräldrar

Enligt en avhandling som forskaren Lucas Forsberg disputerar med 27 februari vid Linköpings universitet går barnen före allt annat i vardagslivet för dagens föräldrar. Och ändå, surprise, surprise, känner de att det är svårt att få tid med barnen.

"Läxläsning, matlagning, fredagsmys, läggning. Vardagssysslorna i en svensk familj kretsar kring barnen. Om det inte är direkt umgänge med barnen, så tas tiden upp av arbete för dem, som att handla och laga mat, städa och plocka undan, tvätta. Tid med barnen och omsorg om dem går före allt annat, som egen rekreation eller träning", menar Lucas Forsberg enligt pressmeddelandet.

Vi är den generation som tillbringar mest tid med våra barn, och samtidigt är vi den föräldrageneration som får mest skit från omgivningen. Och vi är också den föräldrageneration som känner mest skuld gentemot våra barn.

Sorgligt, eller hur?

I sin avhandling ser Lucas Forsberg en mycket barncentrerad tillvaro: "Hela vardagen kretsar kring barnen. Höga förväntningar ställs på föräldrarna, inte bara från dem själva utan också från det omgivande samhället, inte minst skolan. Läxläsning är den dagliga syssla som orsakar mest konflikter mellan föräldrar och barn. Föräldrarna har här en svår balansgång: lärarna vill ha engagerade föräldrar, men inte så engagerade att de gör läxorna åt sina barn…"

Det är helt sjukt vilka förväntningar och vilken press det är på svenska föräldrar!

Och samtidigt. Det är framför allt inte en press riktad mot pappor i lika stor utsträckning som mammor. Och det är inte papporna som känner skuld - det är mammorna (visar flera studier, bland annat utmärkta Ylva Elwin-Novaks avhandling)!

Och Lucas Forsberg konstaterar besviket orättvisan: "Den engagerade föräldern är ännu på 2000-talet en mamma."

– Vi har tittat på några av de mest medvetna, engagerade och jämställda familjerna. Ändå är det fortfarande mammorna som tar huvudansvaret och gör det mesta av arbetet med och för barnen, säger han.

Pressmeddelandet avslutas med ett sista citat:

– Sverige ses ofta som ett föregångsland, både när det gäller barnomsorg och jämställdhet. Men vår studie visar att svenska familjer fortfarande är ojämställda.

Inga kommentarer: