lördag 30 maj 2009

Jämställdhet ger mer sex?


"Bland enkätsvaren syns också en viss könsskillnad. Männen ville i genomsnitt ha samlag en eller två gånger i veckan, men kvinnorna tyckte att en eller två gånger i månaden räckte.Kvinnorna i studien led mer av trötthet än männen och uppgav att de tog större ansvar för barnen och hemmet.– Här ser jag stora möjligheter till förändring. Ökad jämställdhet kan faktiskt öka den sexuella lusten, säger Tone Ahlborg."

Ur artikel om småbarnsföräldrars sexliv i Aftonbladet.

Ja, det är klart. Jämställdheten dödar inte sexlusten som en del konservativa debattörer vill få oss att tro. Tvärtom! Det tror jag i alla fall. Vad tror ni?


3 kommentarer:

Anonym sa...

Man får inte sudda bort olikheterna. Tror jag. Då tar man bort spänningen...

L

Johanna Sjödin sa...

Flera feminister och kvinnor har sagt att alla tjänar på jämställdhet och jag har motsatt mig detta. Av anledningen att de som är överordnade och vill fortsätta vara det inte kommer välkomna jämställdheten. Om du tjänar på jämställdhet och är överordnad handlar om dina värderingar, hur du ser på män och kvinnor och om de ska vara lika mycket värda.

Tills nu? Om det finns ett större intresse hos män av att ha sex (som konsekvens av ojämställdheten) kan de rimligen tjäna på att det blir mer jämställt. Men det är fortfarande inte objektivt, det krävs ju då att mannen vill ha mer sex och tycker sex har ett större värde än "rätten" att slippa hjälpa till hemma.

Anonym: Vilka olikheter pratar du om. De biologiska går inte sudda bort. Menar du de konstlade? Vem ska tjäna på denna spänning? Alla, män eller kvinnor? Motivera!

KaosJenny sa...

Tror stenhårt på att förspelet börjar långt innan man går till sängs... Jag tycker att det är vackert och manligt med en karl som hänger tvätt och tröstar barn. Det är därför jag har fyra barn med samma man och fortfarande skrattar... Jag tror att samhället blir bättre om båda könen kan bejaka alla egenskaper.