fredag 2 oktober 2009

Vi är här för att stanna!

Johannes Forssberg skriver bra i dag i Expressen om stödet till religiösa trossamfund:

"På listan över församlingar som får statsbidrag finns ett antal bokstavstroende kristna samfund, exempelvis Evangelisk Luthersk Mission-Bibeltrogna Vänner. Romersk katolska kyrkan får flera miljoner liksom ett antal islamiska samfund. Gemensamt för dessa församlingar är att de håller sig med en sträng sexualmoral, uppfattar homosexualitet som en synd och ryser vid själva tanken på kvinnliga präster. Det står dem naturligtvis fritt. Sådana är deras värderingar. Men knappast "samhällets".Myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund har i en uppföljningsrapport bemött de av oss som tycker att jämställdhet och tolerans är en del av samhällets värderingar.Nämnden menar att de grundläggande värderingarna i fråga "inte kan vara beroende av tillfälliga opinioner i det svenska samhället", utan ha en "universell och långvarig prägel".Vi har alltså en myndighet som tycks anse att acceptansen för homosexualitet och för kvinnors lika rättigheter är "tillfälliga opinioner". Snart kommer vi återgå till de mer "universella" åsikterna, till att avsky homosexualitet och tycka att kvinnor ska tiga i församlingen, eller?"

Läs hela här!

Fatta, det här med jämställdhet och feminism är ingen fluga. Det finns ingen återvändo.

Inga kommentarer: