tisdag 29 september 2009

Dags att minska lönegapet!

Jag vill inte göra så här många inlägg... vet också att ni inte hinner kommentera när jag sprutar ur mig inlägg... Det har jag förstått av erfarenhet. Men jag kunde inte låta bli. Dagens Arena har en så bra artikel om att lönegapet mellan kvinnor och män inte minskar (hej, alla ni som tror att orättvisor och ojämställdhet "växer" bort av sig själv). I artikeln av Nisha Besara tar hon upp 4 saker som borde göras. Jag håller med!

Här är det som borde göras om vi ska se en förändring:

Delad föräldraförsäkring. "Risken" att en anställd är borta i ett halvår för barnledighet blir lika för kvinnor och män. Risken att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid efter föräldraledigheten minskar. Risken att kvinnor missar befordringar och därmed löneökningar minskar. Risken att kvinnor får lägre pension minskar.

Rätt till heltid. Fortfarande har kvinnor i vård och omsorg samt handel svårt att få heltidsanställningar och därmed en hel lön att leva på. Hälften av de LO-medlemmar som jobbar deltid vill gå upp i heltid, men får ingen möjlighet. Det handlar inte om att det inte finns utrymme, utan om att kvinnor utnyttjas.

Öronmärk en del av statsbidragen till kommuner och landsting. Att löner ser ut som de gör är ingen slump, de förhandlas fram mellan arbetsgivare och fack. Dessa parter kommer av egen kraft inte kunna förändra det faktum att arbeten i offentlig sektor utförda av kvinnor värderas lägre. Kommunerna och landstingen behöver en tydlig markering från regeringen att lönerna ska höjas. Att det inte finns tillräckligt många privata alternativ, som är högerns mantra, är inte anledningen till lönegapet. Det är för att det finns sega föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, vilket påverkar yrkesval och lönenivåer.

Kvotera kvotera kvotera. Eftersom det är politiker som sitter i kommuner och landsting och bestämmer över löner, måste partierna kvotera alla platser lika mellan kvinnor och män. Eftersom det är facken som är politikernas motparter och förhandlar om löner, måste facken kvotera förtroendeposter lika mellan kvinnor och män. Eftersom näringslivet är en av arbetsmarknadens parter och en maktfaktor i samhället, måste platserna i bolagsstyrelser kvoteras lika mellan kvinnor och män. "Det finns inga rumsrena argument kvar till varför det ser ut som det gör."

Några kommentarer på det?


3 kommentarer:

Alfa Tik sa...

I gårdagens Metro fanns en artikel: Lönegapet mellan könen kvarstår (TT).
Hade en diskussion med en kollega här om dagen som stod helt frågande inför faktumet att det fortfarande är ett problem. Gissa hans kön...
Det är inte bara lönen som behandlas olika beroende på kön. Även tillsättning av tjänster.
Min personliga tanke är att vi inte kan göra så mycket åt saken "idag". Vi måste satsa på våra barn att tänka rätt. Och där kommer även ditt tidigare inlägg med i bilden. Genus hit och genus dit, ska det vara så j-a svårt att behandla våra barn jämställt? Om vi från början präntar in i skallen på avkomman att det är ingen skillnad, så finns den inte med i deras medvetande när de växer upp och blir vuxna. Varför orkar vi inte ställa krav på vår omgivning som får förmånen att förvalta våra barn på dagtid.

Fram för mer civil olydnad, kurrage och lite obstinat vilja!

Lilla O sa...

Alfa Tik, gissa hans kön, klockrent är det så.

Håller med på alla punkter och om inte de desperata hemmafruarna snor hela min kväll kanske det blir ett inlägg även hos mig.

Anonym sa...

Det finns verktyg för att utradera löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Om man verkligen menar allvar med att höja kvinnors (varav väl över 50% finansieras med skattemedel, över 80% av de anställda i offentliga sektorn är kvinnor) löner - så innebär det förstås höjda offentliga utgifter. Vilket innebär högre skatt. Några % höjd skatt och därigenom finansierad löneförhöjning för kvinnodominerade yrken skulle kunna utradera skillnaderna. MEN det skulle kräva en radikal förändring av synen på den offentliga sektorn; exempelvis skrotande av idén att offentlig sektor inte får vara löneledande, att det är ok att den offentliga sektorn utgör en växande andel av ekonomin, att vi återigen skall prioritera vård och omsorg före skattesänkningar etc. Så antar att det helt enkelt är en omöjlighet - eftersom det inte ens riktigt tas upp i exempelvis den här bloggen ...

/ Fredrik