söndag 14 juni 2009

Kvinnor är gröna


Ann-Charlotte Marteus är ofta bra. Så också i den här ledaren där hon konstaterar att kvinnor är mer jämställda och gröna.

Ett litet smakprov:

"Som ni ser, jämställdhet och klimatmedvetenhet hör ihop. Sambandet är ingalunda hundraprocentigt, och allt är inte vad det ser ut att vara. Irland har exempelvis inga gröna i EU, men de sitter i regeringen på hemmaplan.Ganska tydliga mönster kan dock skönjas. Norr är mer jämställt och grönt än syd. Väst är mer jämställt och grönt än öst. Protestantiska länder är mer jämställda och gröna än katolska och ortodoxa.Och länder med liberala abortlagar och gayrättigheter är grönare än homofoba anti-abortländer.Patriarkala, konservativa fästen är inte bra för miljön, helt enkelt."

Inga kommentarer: